Pružatelj usluga:

„Venus“
Kamberovo Šetalište 12
Kaštel Stari,21216
OIB 61292837669

„Venus“ pruža usluge u ronilačkom turizmu i to ;

  • obuka ronjenja
  • ronilački izleti
  • iznajmljivanje ronilačke opreme
  • iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava bez rukovatelja
  • servisiranje sportskih rekvizita
  • prijevoz brodovima ili čamcima za izlete,kružna putovanja ili razgledanja
  • ostale turističke usluge

Korisnik usluga

Korisnik naših usluga je svaka pravna i fizička osoba koja rezervira i konzumira naše usluge ili potpiše ugovor o poslovnoj suradnji. Cijene su izražene u hrvatskim kunama i sadrže pdv.

Zaštita podataka

Davatelj usluga se obvezuje štititi privatnost svojih klijenata te je tajnost osobnih podataka je zagarantirana.
Podatke skupljamo u svrhu pružanja što bolje usluge našim klijentima.
Osobne podatke čuvamo za potrebe poslovanja i ne ustupamo ih trećim osobama.

Plaćanje

Plaćanje se obavlja online na web stranicama ili na booking mjestima u Splitu kod naših poslovnih partnera ili u ronilačkom centru(karticom ili gotovinom).

Rezervacije

Za rezervaciju unaprijed, potrebno je uplatiti 30% iznosa.

Otkaz rezervacija

Pravo „Venusa“ je da otkaže rezervaciju i ponudi izmjenu(zamjenski termin) ako nastupe okolnosti koje su izvan naše kontrole(vremenski uvjeti,iznenadni događaji koji se ne mogu predvidjeti ili izbjeći).Organizator zadržava i pravo otkazivanja usluge ako nastupe okolnosti koje mogu ugroziti sigurnost učesnika.
U slučaju da nije moguće obaviti ponuđenu zamjensku aktivnost,“Venus“ se obvezuje u slučaju uplaćene rezervacije,napraviti povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa rezervacije.

Polica otkazivanja

U slučaju da klijent „Venusa“ otkaže rezervaciju kod uplaćenog 30% iznosa rezervacije:

Uplaćeni iznos se ne vraća ako klijent otkaže manje od 7 dana prije dogovorenog termina.

Uplaćeni iznos se vraća u cjelosti ako klijent otkaže 7 dana ili prije od dogovorenog termina.

U slučaju da klijent „Venusa“ otkaže rezervaciju kod uplaćenog 100% iznosa
rezervacije:

  • otkaz rezervacije 7 dana ili prije,cjelokupni povrat uplate
  • otkaz rezervacije 3-7 dana prije ,povrat 50% uplate
  • otkaz rezervacije do 3 dana prije,nema povrata uplate ali korisnik može dogovoriti alternativni termin u kojem može konzumirati plaćenu uslugu

U slučaju da korisnik usluge nije konzumirao uslugu iz osobnih razloga ili ju nije konzumirao u cjelosti(strah,promjena raspoloženja,nemogućnost izjednačavanja pritiska i slično),naplaćuje se cjelokupni iznos usluge.

Osiguranje od odgovornosti i nesretnog slučaja
„Venus“ je u svim svojim aktivnostima osigurao korisnike svojih usluga od nesretnog događaja te od odgovornosti voditelja aktivnosti.
Obaveza korisnika naših usluga je potpisivanje odgovarajućih izjava od odgovornosti.

Obveze „Venusa“ prema korisnicima naših usluga
„Venus“ se obvezuje poštivati Padi standarde i procedure,zakonske propise RH kao i sve pozitivne običaje u pružanju usluga u turizmu.
„Venus“ ne snosi odgovornost u slučaju krađe,gubitka,loma i sl.osobnih stvari i tehnike.
„Venus“ ne odgovara za ozljede,nesreće i smrtne slučajeve tijekom izvođenja aktivnosti.
Korisnici usluga koriste sve usluge na vlastitu odgovornost.

Obveze korisnika usluge

Korisnik je obvezan upoznati se prije obavljanja određene aktivnosti s istom a koju će mu u okviru briefinga objasniti voditelj aktivnosti.Isto tako,obvezan je upoznati se s opremom i svim drugim detaljima vezanim za tu aktivnost.
Obaveza korisnika naših usluga je potpisivanje odgovarajućih izjava od odgovornosti.

Naknada štete

Obveza korisnika usluge je da zaduženu opremu nakon obavljanja aktivnosti vrati u cjelosti i bez oštećenja.U slučaju gubitka ili oštećenja opreme,ista će se naplatiti prema cjeniku izloženom na recepciji ronilačkog centra.
Korisnik usluge je zaduženu opremu obvezan pregledati i eventualna oštećenja/nedostatke prijaviti voditelju aktivnosti.
U slučaju da korisnik usluge prouzrokuje oštećenje na plovilu namjerno ili nenamjerno,šteta se može naplatiti po završetku aktivnosti ili naknadno sudskim putem.

Rješavanje prigovora

Sukladno članku 6,točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) omogućuje se korisniku turističkih usluga podnošenje pisanog prigovora u ronilačkom centru;Kamberovo šetalište 12,21216 Kaštel Stari ili putem pošte ili elektronske pošte na adresu:

„Venus“
Kralja Petra Svačića 43
Hr-21215 Kaštel Lukšić

Ili na email: divingvenus@gmail.com
Najkasnije 15 dana po konzumaciji usluge, kupac predaje pismeni prigovor u ronilačkom centru ili putem pošte ili elektroničke pošte.
Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 15 dana te bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora.
Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe najviše za još 15 dana.

Sudska nadležnost

Svi sporovi rješavat će se uz dogovor prihvatljivim za obje strane,a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora,prihvaća se nadležnost Suda u Splitu.